Regulamin

  1. Serwis  służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów a nie do reklamowania innych stron.
  2. Korzystanie z serwisu w szczególności dokonanie rejestracji, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Dla prawidłowego korzystania z serwisu  niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
  3. Użytkownik może przeglądać zasoby serwisu  jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu .Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że jest uprawniony do ich zamieszczania oraz, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
  4. Zamieszczać treści w serwisie  mogą zarówno zarejestrowani, jak i niezrejestrowani użytkownicy, przy czym funkcjonalności dostępne w ramach serwisu dla użytkowników zarejestrowanych mogą różnić się od funkcjonalności dostępnych dla użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez użytkowników w serwisie treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
  6. Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Administrator odradza umieszczanie treści w serwisie bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści.
  7. Serwis  wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu  Adresy IP, z jakich korzystają użytkownicy serwisu są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.
  8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora oraz jego partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu.
Do góry